ءتىرى بولسام، قازاققا قىزمەت ەتپەي قويمايمىن!

ءاليحان بوكەيحان

"ءىستىڭ ءبارىن ورتەپ جىبەرىڭدەر" دەگەن

27 قاڭتار 2022 92نارتاي دۇتبايەۆ،

ق ر ۇقك ەكس-توراعاسى:

دالەلدەنگەن ءبىر فاكت بار. ۇقكنەن 4-قاڭتار كۇنى بۇكىل وبلىس، قالاداعى دەپارتامەنتتەرىنە بۇيرىق تۇسكەن. ەشتەمەگە ارالاسپاڭدار، تەك باقىلاپ قانا وتىرىڭدار دەگەن كوماندا بەرىلگەن. ال 5-قاڭتار كۇنى تۇسكە سالىم بارىنە ۇيگە قايتىڭدار، ەرەكشە تاپسىرما بولعانشا تاراڭدار دەگەن. عيماراتتى جاۋىپ، ءىستىڭ ءبارىن ورتەپ جىبەرىڭدەر دەگەن. بۇل ساتقىندىق!

بۇل ماقالا تۋرالى نە ويلايسىز؟