ءتىرى بولسام، قازاققا قىزمەت ەتپەي قويمايمىن!

ءاليحان بوكەيحان

پۋتين رەسەي اسكەرىن كوبەيتۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى

26 تامىز 2022 105
[ad_1]رەسەي باسشىسى ۆلاديمير پۋتين ارميا كۇشتەرىن 1 ملن 902 مىڭنان 2 ملن 39 مىڭعا دەيىن جەتكىزۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.

25 تامىزدا قول قويىلعان قۇجاتقا سايكەس، اسكەري قىزمەتكەرلەر سانى 1 ملن 13 مىڭنان 1 ملن 150 مىڭعا دەيىن كوبەيتىلۋى ءتيىس.

جارلىق 2023 جىلدىڭ 1 قاڭتارىنان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.

رەسەيدىڭ ۋكرايناعا باسىپ كىرگەنىنە التى ايدان اسقان شاقتا جانە رەسەي ارمياسىنىڭ ۋكراينادا ەداۋىر شىعىنعا ۇشىراعانى تۋرالى اقپارات جيىلەگەن كەزدە وسىنداي جارلىق جاريالانىپ وتىر.[ad_2]

دەرەككوز
بۇل ماقالا تۋرالى نە ويلايسىز؟