ءتىرى بولسام، قازاققا قىزمەت ەتپەي قويمايمىن!

ءاليحان بوكەيحان

قازاقستاندا ازىق-تۇلىك باعاسى تاعى دا قىمباتتادى

23 مامىر 2024 246

قازاقستاندا ازىق-تۇلىك باعاسى قىمباتتادى، دەپ حابارلايدى Alash.kz.

قازاقستاندا ءالى دە پيازدىڭ قىمباتتاۋى جالعاسىپ جاتىر.

ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ مالىمەتىنشە، 14-24 مامىر ارالىعىندا بۇدان دا كۇشتى ءوسىم تىركەلدى – 6،1 پايىز.

ءقازىر قازاقستاندا ءبىر كەلى پيازدىڭ ورتاشا قۇنى 114 تەڭگە شاماسىندا بولسا، ءساۋىر ايىنىڭ سوڭىندا ول نەبارى 92 تەڭگە بولدى.

اپتا ىشىندە پيازبەن قاتار كارتوپ (3،8 پايىزعا) جانە ءسابىز دە (1،4 پايىزعا) ايتارلىقتاي قىمباتتادى:

كارتوپ – 160 تەڭگە؛

ءسابىز – 194 تەڭگە؛

قىرىققابات – 138 تەڭگە.

بۇل ماقالا تۋرالى نە ويلايسىز؟