11 C
Almaty
Сейсенбі, Қазан 3, 2023

Қазақстан – татулық пен тұрақтылық темірқазығы!

Қазақстан! Пай, пай, пай! Ардағым-ай! Сен менің Шолпанымсың, жанған ұдай. Өзіңде...

Маңғыстауда шартастар тоналып жатыр

Бұған дейін Маңғыстау облысындағы әйгілі Торыш алқабында ...

«Алтын Ордадан» шу шықты. 1,5 млрд теңге жинап берген

қарай тәуекелге басымызды тігіп, салымшы болдық қой....

Білім алушының өз бетімен оқуына арналған сұрақтар

Білім алушының өз бетімен оқуына арналған сұрақтар

1.Нерв жүйесі қандай қызметтер атқарады ?

 1. Нейрондардың құрылысы және негізгі түрлерін атаңыз.
 2. Рецепторлар мен эффекторлардың қандай түрлерін білесіздер?
 3. Сомалық және вегетативтік (автономдық) нерв жүйелерінің қызметтері және морфофункциялық ерекшеліктері қандай?

5.Рефлекторлық доға құрылысының ерекшеліктері және түрлері.

 1. Орталық және шеткі нерв жүйсінің жалпы құрылысы?
 2. Жұлынның сыртқы және ішкі құрылысы мен топографиясы?
 3. Жұлын ядроларының құрылысы және қызметтерін атаңыз.
 4. Жұлынның жіпшелеріндегі өткізгіш жолдардың топографиясы.
 5. Жұлын қабықтарын атаңыз.
 6. Жұлын тамырларының анатомиясы.
 7. Жұлын қандай қызметтер атқарады?
 8. Мидың дамуына байланысты жіктелуі және анатомиялық бөліктері?
 9. Ми саауы дегеніміз не?
 10. Соңғы мидың бөліктері және құрылысы ?
 11. Үлкен ми сыңарларының жүлгерлері мен қатпарларын атаңыз?
 12. Үлкен мижартышары қыртысының қабаттарын атаңыз?
 13. Үлкен ми жартышарларының қыртысындағы қызметтік орталықтардың динамикалық орналасуы (И.П: Павлов бойынша)
 14. Афференттік өткізгіш жолдарын атаңыз және құрылысы.
 15. Эфференттік өткізгіш жолдарын атаңыз және құрылысы .
 16. Қандай құрылымдарды иіс сезу миына жатқызады?
 17. Қандай құрылымдарды иіс сезу миына жатқызады?
 18. Мидың негізгі (базалді) ядроларын атаңыз.
 19. Мидың ақ затының құрылысы және түрлері қандай?
 20. Ішкі капсуланың құрылысы және түрлері қандай?
 21. Мидың қатты қабығының туындыларын атаңыз.
 22. Торлы қабық асты кеңістігінің қандай цистерналарын білесіз?
 23. Мидың ІІІ, ІV және бүйір қарыншаларының қабырғаларын  түзейтін құрылымдарды  атаңыз және байланыстары қандай?
 24. Ми – жұлын сұйықтығының түзіліуі, циркуляциясы және ағып кету жолдарын түсіндіріңіз.
 25. Анализатордың құрылысы қандай?
 26. Аралық мидың құрылысы және қызметі?
 27. Гипоталамустың құрылысы және организмдегі алатын орны.
 28. Орталық мидың құрылысы және қызметі?
 29. Артқы мидың құрамын атаңыз?
 30. Воролиев көпірінің құрылысы және қызметі?
 31. Мишықтың және топографиясы?
 32. Мишықтың ядролары және организмде алатын орны?
 33. Сопақша мидың құрылыс және қызметі қандай?
 34. Ромб тәрізді шұңқырға бассүйек нервтері ядроларының проекциялану заңдылықтарын атаңыз.
 35. Ми тамырының анатомиясы.
 36. Ретикулярлы формация дегеніміз не?
 37. Экстрапирамидиалық жүйенің құрылысымен қызметі ?
 38. Лимбиялық жүйеге не жатады және атқаратын қызметі қандай?
 39. Перифериялық нерв жүйесінің құрылысы қандай?
 40. І-ХІІ жұп ми нервтерінің құрылысы , топографиясы және иннервациялайтын аймақтары?
 41. Жұлын нервінің тармақтары мен өрімдерін атаңыз және нервтендіретін аймақтарын атаңыз.
 42. Автономды нерв жүйесінің жалпы сипаттамасы мен қызметі?
 43. Вегетативті нерв жүйесі қандай қызмет атқарады?
 44. Вегетативті нерв жүйесінің рефлекторлы доғасы қандай ерекшеліктерге ие?
 45. Вегетативтік симпатикалық нерв жүйесінің құрылысы қандай және қызметтік ерекшеліктері ?
 46. Парасимпатикалық жүйесінің құрылысы қандай?
 47. Парасимпатикалық жүйесінің атқаратын қызметі?
 48. Соматикалық нерв жүйесінің вегетативті нерв жүйесінен айырмашылығы?
 49. Нерв жүйесінің дамуын түсіндіріңіз.
 50. Жұлынның және мидың даму ақауларын атаңыз?
 51. Нерв жүйесінің жасқа байланыстыер ерекшеліктері қандай?

 

 

 

 

Тест сұрақтары

1.Мидың қабықтарын көрсетіңіз?

А. тамырлы ,сірлі//

В. веналық тамырлы//

С. қатты ,торлы, жұмсақ//

D.лимфалық, фиброзды//

Е. сыртқы, ішкі//

***

2.Мидың қатты қабығының қандай қойнауы түрік ертоқымының жан – жағында орналасқан?

А. төмендегі сагитальді//

В. үңгірлі //

С. көлденең//

D.жоғарғы, тастақты//

Е. төменгі, тастақты//

***

 1. Қандай ми нервтерінің ядролары сопақша мида орналасқан ?

А.V-VIIжұп//

B.ІІІ- ІVжұп//

С. ІХ- ХІІ жұп//

 1. ІІ-ІІІ жұп //

Е. І-ІІ жұап//

***

4.Артқы мидың қалдық қуысын көрсетіңіз?

А.ІІ қарынша //

В. І қарынша //

С. ІV қарынша//

D.ІІІ қарынша//

Е.V қарынша//

***

 1. Көру нервісінің қызметі:

А. қозғалтқыш//

В. сезімтал//

С. аралас//

D.вегетативті//

Е. симпатикалық

***

 1. Сопақша мидың вентальды беткейінде орналасқан түзілістерді көрсетіңіз?

А.олива ,пирамида//

В. денесі өсінділері//

С. өсінділері, пирамида//

Е. олива , ми аяқшалары//

***

7.Мидың қандай бөлімі тепе- теңдік орталығы болып табылады?

А. жұлын//

В. сопақша ми//

С. көпір//

D.мишық//

Е. аралық ми//

***

8.Көпір қай ми көпіршігінің туындысы болып табылыады?

А. ортаңғы ми көпіршігінің //

В. алдыңғы ми көпіршігінің //

С. артқы ми көпіршігінің //

 1. аралық ми көпіршігінің //

Е. соңғы ми көпіршігінің //

***

 1. Ортаңғы мидың қалдыққуысын көрсетіңіз?

А. ІІІ қарынша//

В. Ivқарынша//

 1. бүйір қарынша//
 2. мидың су құбыры//

Е. цистерналар//

***

 1. Аралық мидың қалдық қуысын көрсетіңіз?

А.бүйір қарыншалар//

В. ІІІ қарынша //

С. ІVқарынша//

 1. мидың су құбыры//

***

11.Соңғы мидың қалдық суын көрсетіңіз?

А. ІІІ қарынша //

В. ІV қарынша //

С. бүйір қарыншалар //

 1. Мидың су құбыры//

Е. цистерналар//

***

12.Көру анализаторының қыртыс орталығын көрсетіңіз?

А. жоғары самай иірімі//

В. құс тұяғы жүлгесінің аймағы //

 1. жоғарғы маңдай иірімінің маңында//

Е. төменгі самай иірімінде//

***

 1. Есту анализаторының қыртыс орталығын көрсетіңіз?

А. жоғарғы самай иірімі //

В. sulcus calcarinus / топшылық жүлге//

С. төменгі маңдай иірімінде //

 1. жоғары маңдай иірімінде//

Е. төменгі самай иірімінде//

***

14.Үштік нервтің тармақтарын көрсетіңіз?

А. көз,ұзын,көз жасы//

В. көз,жоғарғы жақ, төменгі жақ//

С. ұзын, дабыл шегі, көзжасы//

 1. мұрын – кірпік , дабыл шегі, көзжасы//

Е. дабыл шегі, жоғарғы жақ , мұрын – кірпік//

***

 1. Тілдің меншікті бұлшық еттерін нервтендіретін нервті көрсетіңіз?

А. қосымша нерві//

В. тілсаты нерві

С. үшкіл нерві

 1. көзқимыл нерві//

Е. кезбе нерві//

 1. Жұлын сегменттерінің санын көрсетіңіз?

А. 45//

В.31//

С. 33//

D.35//

Е.40//

***

 1. Жұлынның алдыңғы мүйіздерінде орналасқан ядроларының қызметі:

А. қозғалтқыш//

В. сезімтал//

С. вегетативті//

 1. аралас//

Е. симпатикалық//

***

 1. Жұлынның артқы мүйіздерінде орналасқан ядроларының қызметі :

А. қозғалтқыш//

В. сезімтал //

С. вегетативті //

 1. аралас//

Е. симпатикалық //

***

 

 

 1. Жұлынның төменгі шекарасын көрсетіңіз?

А. І  ІІ бел омыртқалары//

В. ІІІ   ІҮ бел омыртқалары//

С. Ү бел омыртқасы//

 1. І ІІ сегізкөз омыртқалары //

Е. ІІІ  ІҮ сегізкөз омыртқалары//

***

 1. Иық өрімінің орналасатын орны:

А. саты аралық кеңістікте //

В. саты алды кеңістікте //

С. бұғана сатыс шұңқырда //

 1. қылқан үсті шұңқырда //

Е. төс – бұғана – еміздік бұлшықетінің артында//

***

 1. Иық өрімі қандай будаларға бөлінеді?

А. медиалды , латериалды, алдыңғы//

В. алдыңғы , артқы , төменгі,//

С. медиалды, артқы латериалды//

 1. жоғарғы, төменгі, артқы//

Е. төменгі, жоғарғы ,артқы//

***

 1. Иық өрімі қандай тармақтарға бөлінеді?

А. ұзын ,қысқа //

В. үлкен, кіші //

С. жоғарға ,төменгі//

 1. жоғарғы, төменгі //

Е. алдыңғы,артқы//

***

 1. Иық буынның нервтендіретін нервті көрсетіңіз?

А. жауырынасты//

В. жауырынүсті//

С. қолтық//

 1. медиалды кеуде//

Е. латералды кеуде//

***

 1. Иықтың екі басты бұлшықетін нервтендіретін нервті көрсетіңіз?

А. ортаңғы//

В. шынтақ//

С. кәрі жілік//

 1. бұлшықет – тері//

Е. қолтық//

***

 1. Иықтың үш басты бұлшықетін нервтендіретін нервті көрсетіңіз?

А. ортаңғы//

В. шынтақ //

С. кәрі жілік //

 1. бұлшықет – тері//

Е. Қолтық //

26.Жамбас – сан буынын нервтендіретін нервті көрсетіңіз?

А.санның латералды тері нервісі//

В. жыныс –сан нервісі//

С. мықын – құрсақасты нервісі //

 1. мықын – шап нервісі //

Е. жапқыштық – нерв //

***

 1. Бел өрімінің орналасатын орны:

А. оң жақ мықын шұңқырында//

В. сол жақ мықын шұңқырында//

С. бел омыртқаларының көлденең өсінділерінің алдында //

 1. шат симфизінің артында//

Е. сегізкөздің жамбас бетінде //

***

 

 1. Бел өрімінің ең жуан тармағын көрсетіңіз?

А. мықын шап нервісі//

В. санның латералды тері нервісі//

С. сан нервісі//

D.жапқыштық нерв//

Е. мықын – құрсақүсті нервісі//

***

 1. Сан нервісінің ең ұзын тармағын көрсетіңіз?

А. тері асты нервісі//

В. мықын – шап нервісі //

С. жыныс – сан нервісі//

 1. жапқыштық нерв//

Е. мықын – құрсақасты нерві //

***

 1. Санның артқы беткейінің терісін нервтендіретін нерв:

А. кіші жіліншік нервісі//

В. санның артқы тері нервісі //

С. мықын – шап нервісі //

 1. жапқыштық нерв//

Е. санның латералды тері нервісі//

***

 1. Санның алдыңғы топ бұлшықеттерін нервтендіретін нерв :

А. сан нервісі//

В. жапқыштық нерв //

С. кіші жіліншік нервісі//

 1. үлкен жіліншік нервісі//

Е. шонданай нервісі//

***

 1. Санның медиалды топ бұлшықеттерін нервтендіретін нерв:

А. сан нервісі//

В. жапқыштық нерв//

С. кіші жіліншік нервісі//

 1. үлкен жіліншік нервісі//

Е. шонданай нервісі//

***

 

 1. Санның алдыңғы беткейінің терісін нервтендіретін нерв:

А. сан нервісі//

В. жапқыштық нерв//

С. кіші жіліншік нервісі//

 1. үлкен жіліншік нервісі//

Е. шонданай нервісі//

***

 1. Санның артқы топ бұлшықеттерін нервтендіретін нерв:

А. сан нервісі//

В. жапқыштық нерв//

С. кіші жіліншік нервісі//

 1. үлкен жіліншік нервісі//

Е. шонданай нервісі//

***

 1. Табан бұлшық еттерін нервтендіретін нерв:

А. сирақтың медиалды және латералды тері нервтері//

В. сирақтың аралық және латериалды тері нервтері //

С. медиалды және латералды табан нервтері//

 1. беткей және терең кіші жіліншік нервтері//

Е. сирақтың медталды және латералды тері нервтері//

 1. Кеуде қуыс ағзаларының парасимпатикалық нервтенуі қандай нерв арқылы жүреді ?

А.қосымша //

В. кезбе//

С.тіл- жұтқыншақ//

D.тіласты//

Е. үштік

***

 1. Өңештің парасимпатикалық нервтенуі қандай нерв арқылы жүреді?

А. үштік нервісі //

В. кезбе нервісі//

С. Қосымша нервісі//

D.тіл – жұтқыншақ нервісі/

Е. шығыр нервісі//

***

 1. Бронхылардың парасимпатикалық нервтенуі қандай нерв арқылы жүреді?

А. үштік нервісі //

В. кезбе нервісі//

С. қосымша нервісі//

 1. шығыр нервісі//

Е.тіл – жұтқыншақ нервісі/

***

 1. Кезбе нервісінің кеуде бөлімінен шығатын нерв:

А.жоғары көмей нервісі //

В.қайтарма көмей нервісі//

С. қосымша нервісі//

 1. тіл – жұтқыншақ нервісі//

Е. үштік нервісі//

***

 1. Қайтарма көмей нервісінің соңғы тармағы:

А. жоғарғы көмей нервісі//

В.төменгі көмей нервісі//

С. кезбе нервісі//

 1. қосымша нервісі//

Е. аралық нервісі//

***

41.Симпатикалық сабаудың V-IХ кеуде түйіндерінен  қандай нерв басталады?

А. кіші ішік//

В.үлкен ішік //

С.кезбе//

 1. қосымша//

Е. аралық//

***

42.Симпатикалық сабаудың Х-ХІ  кеуде түйіндерінен  қандай нерв басталады?

А. кіші ішік//

В.үлкен ішік //

С.қосымша//

 1. аралық//

Е. кезбе//

***

 1. Симпатикалық сабаудың кеуде бөлімі неше түйіннен тұрады?

А.10-12//

В.9-10//

С.8-11

D.9-11//

Е.12-13

***

 1. Асқазанның парасимпатикалық нервтенуі қанда й нерв арқылы жүреді?

А. қосымша нерв //

В. кезбе нерв//

С. бет нерві //

 1. тіл – жұтқыншақ нервісі//

Е. аралық нерв//

***

 1. Құрсақ өрімі қай мүшенің артында орналасатынын көрсетіңіз?

А. бауыр/

В. ұйқы безі//

С. асқазан//

D.12 – і елі ішек//

Е.жіңішке ішек//

***

46.Бауырдың вегетативті парасимпатикалық нервтенуі:

А.сәулелі өрімнің нервтері//

В. құрсақ үстілік және құрсақ астылық өрім//

С. n.vagus- тың оң және сол жақ құрамында ,nucleus orsalis n.vagi –ден басталып интамуралық түйіндегі парасимпатикалық түйіндер;//

 1. құрсақ асты өрім нервтері және 10 жұптың парасимпатикалық нерві;//

Е. құрсақ асты және құрсақ үсті өрімнің нервтері.//

***

 1. Аш ішектің вегетативті симпатикалық нервтенуін қамтамасыз етеді:

А. орталығы n.intermeiilateralis Th12-L11орналасқан құрсақ үсті симпатикалық өрімі;//

В. орталығы n.intermeii lateralis Th 9-12 – те орналасқан құрсақ өрімінің және орталығы n.intermeiilateralisL1-2 – де орналасқан бел түйінінің  нервтерімен;//

С. орталығы n.intermeiilateralisL1-3 – те орналасқан құрсақ асты өрімінің нервтері;//

D.орталығы n.intermeii lateralis S 1-4 – те орналасқан жамбас өрімінің симпатикалық нервтері;//

Е. орталығы n.intermeii lateralis S 1-2 – да орналасқан жамбас өрімінің симпатикалық нервтері.//

***

 1. Ішкі мүшелер нервтенуінің қандай түрлері бар?

А.сезімтал – афферентті , қозғалтқыш – эфферентті және вегетативті;//

В. секреторлы, моторлы және соматикалық;//

С. сезімтал – афферентті, қозғалтқыш – эфферентті және соматикалық;//

 1. сезімтал – афферентті вегативті – соматикалық , қозғалтқыш – эферентті соматикалық және қозғалтқыш эфферентті вегетативті;//

Е. сезімтал және қозғалтқыш//

***

 1. Қарынның вегетативті симпатикалық нервтенуін қамтамасыз етеді:

А. іш қуысының құрсақ үстілік және құрсақ астылық сипатикалық өрімдері;//

В. Сәулелік өрімнің құрамындағы nn.splanchnici major et minor – дың постганглионарлы талшықтары (n.intermeia lateralis  Th6-9,Th10-11;//

 1. Th10-Th11 – нан шығатын n.splancynicus major – дың постганглионарлы талшықтары;//
 2. құрсақ үстілік өрім;//

Е. құрсақ астылық симпатикалық өрім//

***

 1. Ұйқы безінің венетативті симпатикалық нервтенуін қамтамасыз етеді:

А. құрсақ үстілік және құрсақ астылық өрімдердің нервтері;//

В. қолқалық , өңешті және құрсақ астылық өрімдердің нервтері;//

С. құрсақ өрімінің нервтері;//

 1. симпатикалық сабаудың кеуде және бел түйіндерінің нервтері;//

Е. симпатикалық сабаудың бел құйымшақ өрімдерінің нервтері//

***

 1. Қалқанша безінің вегетативті парасимпатикалық нервтенуін қамтамасыз етеді:

А. симпатикалық сабаудың үш жоғарғы мойын түйіндерінің нервтері;//

В. симпатикалық сабаудың төменгі мойын түйінінің  (ganglion stellatum) нервтері;//

С. орталығы n.orsalis n. vagi орналасатын , қалқанша өрімін түзетін n.vagus – тың парасимпатикалық тармағы;//

 1. орталығы ромб тәрізді шұңқырдың төменгі бұрышында орналасатын, сол жақ n.vagus – тың тармақтарынан түзілетін өрім;//

Е. бас бөлімінен шығатын  n.vagus – тың парасимпатикалық тармағымен тіл асты нервінің тармақтары.

***

 1. Жүректің вегетативті парасимпатикалық иннервациясы:

А. n.dorsalis n.vagi – ден жүрек ішкілік түйіндері бағытталған Х – жұптың құрамындағы парасимпатикалық жүрек нервтері;//

В. n.oculomotorius,n.glossopharyngens;//

C.n.hipoglossus,n.vagus n. accessories;//

 1. n. vagus, n trigeminus, n thochlearis;//
 2. n vagus – тен n. cariaci және n. trigeminus – тың парасимпатикалық тармақтары//

***

 1. Қарынның вегетативті симпатикалық иннервациясы:

А. құрсақ қуысының құрсақ үсті және құрсақ асты симпатикалық өрімдері;//

В. nn.splanchnici major et minor постганглионарлы талшықтары сәулелік өрім құрамында  n.intermeia lateralis Th 6-9 Th10– Th11; //

C.n.splanchicus major n.Th10-Th11 постганглионарлы талшықтары;//

D.құрсақ үсті симпатикалық өрім;//

Е. құрсақ асты симпатикалық өрім//

 1. Эпифиз қандай ми бөлімдерінің құрамына кіреді?

А. аралық.//

В. ортаңғы.//

С. сопақша.//

 1. соңғы.//

Е. артқы.//

***

 1. Экстрапирамидалық жүйенің қыртысастылық орталығының аталуы:

А. тістік ядро//

В. көру үстілік ядро//

С. аралық ядро//

 1. қызыл ядро//

Е. сілікпелі ядро//

 1. Сүйелді денені түзетін талшықтар:

А. жоғарлаған проекциялық//

В. меншікті//

С. төмендеген проекциялық//

 1. комиссуалық//

Е. ассоциативтік//

***

 1. Сопақша ми қандай құрылымдардан тұрады?

А. пирамида, олива,ұршықты дене, нәзік және сына шумақтардан.//

В. пирамида, көпір,ұршықты дене,//

С. көпір,мойыншағы, пирамида , жарты шар.//

 1. пирамида, олива, көпір,құрт, жарты шар.//

Е. тек қанаұршықты дене.//

***

58.Соңғы мидың cыңарлары  мишықтан не арқылы ажырайды?

А. қиғаш саңылау арқылы.//

В. көлденең саңылау//

С. алдыңғы тесілген кеңістік арқылы//

 1. артқы тесілген кеңістік арқылы//

Е. бойлық саңылау арқылы.//

***

 1. Соңғы ми сыңарлары мишықтан не арқылы ажырайды?

А. алдыңғы тесілген кеңістік арқылы.//

В. көлденең  саңылау арқылы.//

С. қиғаш саңылау арқылы.//

 1. артқы тесілген.//

Е. бойлық саңылау арқылы //

***

 1. Соңғы мидың қандай бөлігінің массасы ең үлкен?

А. шүйде.//

В. төбе.//

С. маңдай.//

D.арашылық.//

Е. самай.//

***

 1. Көлік апатынан науқаста мидың прецентральды қыртысы зақымдалды. Осы жағыдайға байланысты дененің қандай қызыметі бұзылды ?

А. аяқтың қозғалысы//

В. аятың сезімталдығы//

С.бас, мойын аймақтарының қозғалысы //

 1. қол қозғалысы//

Е. төменгі жақ аймағындағы сезімталдығы //

***

62.Науқаста есту, дәм, иіс сезімдерінен басқа, барлық сезімталдық жоқтығына шағымданды. Ми құрылымының қай бөлімі зақымданған ?

А. орталық алды (перецентралды) қатпарында//

В. мишық қыртысында//

С. орталық арты (постцентралды) қатпарында//

 1. әтеш айдары жүлгесінің аймағында//

Е. көру төмпегінде, талмауста//

***

 1. Науқаста иіс сезу галлюцинациясы . Зақымданған ошақ қайда орналасқан?

А. жиек үсті қатпарында//

В. ілмек аймағында//

С. әтеш айдары жүлгесінің аймағында//

 1. генгле қатпарында //

Е. эпиталмаус аймағында//

***

 1. Зақымдалған ошақ латералды жүлгенің тереңінде жоғарғы самай қатпарының ортаңғы бөлігінде (Гешле қатпарында) орналасады. Науқас неге шағымданады?

А. дауыс жоғалуына //

В. тактильді сезімталдық жоғалуына//

С. дәм сезу жоғалуына//

 1. дәм сезу жоғалуына//

Е. есту жоғалуына//

***

 1. Науқаста көру галлюцинациясы. Зақымдалған ошақ қайда орналасқан?

А. Көру төмпегінде талмауста//

В. орталықалды (прецентралды) қатпарында//

С. орталықарты (прецентралды)қатпарында//

 1. құс тұяғы жүлгесінің аймағында//

Е. жиекүсті қатпарында//

***

 1. Жұлынның зақымдалған сегмент деңгейіне сәйкес, науқас дененің оң және солжағында ауыру мен температура сезімі жоғалған. Қай бөлімі зақымдалған?

А. жұлынның алдыңғы жіпшесі//

В. жұлынның артқы жіпшесі//

С. жұлынның бүйір жіпшесі//

 1. жұлынның алдыңғы мүйізі//

Е. жұлынның бүйір мүйізі//

***

 1. Адам жолдың шетінде келе жатыр. Істеп тұрған қозғағыштың дыбысын естіп, басын бұрды. Дыбысқа адам мақсатты бағытталу қимылымен жауап беретіндігін немен түсіндіруге болады?

А. вестибулоспиналды жолының болуымен//

В. ортаңғы ми жұлын жолының болуымен//

С. кіреберіс – қыртыс жолының болуымен //

 1. таламикалық – мишық жолының болуымен//

Е. бұлшық ет- буын сезімдерінің болуымен//

***

 1. Кейбір негізігі (базилярлы) артерия тармақтарында тромбоэмболия нәтижесінде , науқаста аяқ- қолының бұлшықетінің қызметі бұзылған. Мишықтың қай бөліктері мен ядролы зақымдалған?

А. шатыр ядросы //

В. тығын тәрізді ядро, түйінше//

С. тісшеленген ядролар , жартышарлар//

Е. жартышар шатырының ядросы//

***

 1. Патологоанатом бассүйекті ашып , ішінен миды алды . Неге мидың төменгі қосалқысы осы жағдайда бассүйектің қуысында қалады?

А. ол мидан диафрагмамен шектелген//

В. ол өрмелі қабықшамен шектелген//

С. тамырлы қабықшамен шектелген//

 1. ол сүйекүстімен бітісіп кеткен//

Е. ол үлкен мимен байланыспаған//

***

 1. Жаңа туылған балада мидың салмағы дене салмағының қанша бөлігін құрайды?

А. 1/4.//

В. 1/10 .//

С. 1/12.//

D.1/8.//

Е. 1/18.//

***

 

 1. Науқаста жедел түрде орталық типті гемиплегия дамыды, біркелкі,өткір, сол жақ аяғының гемианестезиясы, анозгнозия моторды ақау түрінде көрінеді.Ошақ қайда орнаалсқан?

А. оң жақ ми жартышарындағы ақ затта ,қыртысының жанында .//

В. оң жақ  ішкі капсулада .//

С. оң жақ ішкі париетальды жүлгеде.//

D.мишықта.//

Е. сүйелді денеде.//

***

 1. Үшкіл нервтің жалпы тармақтары бас сүйектің қандай тесіктері арқылы шығады?

А. Formen  ovale арқылы – төменгі жақ, жоғарғы көзшаралық саңылау арқылы – көздік, домалақ тесік арқылы – жоғарғы жақ тармағы шығады.//

В. жоғарғы көзшаралық саңылау арқылы – көру , сопақша тесік арқылы – жоғарғы жақ, домалақ тесік арқылы – төменгі жақ тармағы шығады.//

С. жоғарғы көздік ойық арқылы – көз нрвісі , жыртық тесік арқылы – жоғарғы жақ , мойындырық тесігі арқылы – төменгі жақ тармағы шығады.//

 1. төменгі көзұялық саңылау арқылы- көз ұялық , сопақша тесік арқылы – жоғарғы жақ,домалақ тесік арқылы- төменгі жақ тармағы шығады.//

Е. Formen  ovale арқылы – жоғарғы жақ, жоғарғы көзшаралық саңылау арқылы – көздік ,домалақ тесік арқылы- төменгі жақсүйек  тармағы шығады.//

***

 1. Жұлынның қатты қабығы қай нервпен инервацияланған ?

А. инервацияланбайды //

В. жұлын нервісінің менигеалық тармағы//

С. жұлын нервтерінің артқы түбіршіктерінің алдыңғы тармағы.//

 1. жұлын нервтерінің артқы түбіршіктерінің артқы тармағы.//

Е. жұлын нервтерінің байланыстырғыш тармақтарымен .//

***

 1. Бас сүйегі негізіндегі анотомиялық түзілістерін атаңыз:

А.Маңдай бөлігінің орбитальды беткейі , самай және шүйде бөлігінің төменгі беткейі.//

В. иіс сезу талдағышы ,иіс сезу жолдары,  иіс сезу ұшбұрышы,жасырынып пластина , көз нервісі , хиазма , гипофиз,сұр төмпешігі,көру жолдары, ми аяқшасы, көпір, сопақша ми, пирамида, мишық ІІІ-ХІІ бас –ми нервтері.//

С. маңдай, шүйде ,төбе, самай бөліктері, үлкен ми жартышары, мишық, бағана, бас- ми нервтері.//

 1. бағана , ми аяқшасы, төбе және самай бөлігі, иіс сезу және көру жолдары,corpus callosum, таламус,гипофиз.//

Е. І-ІХ бас – ми нервтері.//

***

75.Ішкі капсула қайда орналасқан:

А. Nucleus caudatus және  Nucleus lentiformis.//

В. көру төмпешігі және Nucleus lentiformis арасында.//

С. ІІІ қарыншаның сыртқы қабаты мен көру төмпешігінің арасында.//

 1. скорлупа және қоршау арасында.//

Е. таламус  пен құйрықты ядро аралығында.//

***

 1. Бас сүйек қанадай қантамырмен қамтамасыз етілген:

А. сыртқы ұйқы артериясының тармағы.//

В. ішкі ұйқының артериясының сифоны.//

С. алдыңғы ми артериясы.//

 1. мидың қатты қабатының артериясыменен.//

Е. Омыртқа артериясыменен.//

***

 1. Мидың қатты қабаты қандай тармақпен инервацияланады:

А. үшкіл және кезбе нервтерімен.//

В. үшкіл , бет және тіл- жұтқыншақ жүйке жүйесімен.//

С. бет, қосымша және кезбе нервтерімен.//

 1. көзқимылдатқыш , әкетуші және шығыр нервтің менингиалық тармағымен.//

Е. бет нервісінің менингиалық тармағымен.//

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тест жауаптары

  А В С D E   A B C D E   A B C D E
1     +     27     +     53   +      
2   +       28     +     54 +        
3     +     29 +         55       +  
4     +     30   +       56       +  
5   +       31 +         57 +        
6 +         32   +       58         +
7       +   33 +         59   +      
8     +     34         + 60     +    
9       +   35     +     61 +        
10   +       36     +     62         +
11     +     37   +       63   +      
12   +       38   +       64         +
13 +         39   +       65       +  
14   +       40   +       66     +    
15   +       41   +       67   +      
16   +       42 +         68         +
17 +         43 +         69 +        
18   +       44   +       70       +  
19 +         45     +     71   +      
20 +         46     +     72 +        
21     +     47   +       73   +      
22 +         48       +   74         +
23     +     49   +       75         +
24       +   50     +     76         +
25     +     51     +     77 +        
26         + 52 +         78 +        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жағдаяттық тапсырмалар

 1. Науқаста «бес геми» синдромы анықталды: гемианестезия, гемиатаксия, гемианопсия,гемитип бойынша орталық ауырсыну, ауырсыну жақтағы саусақтың трофикалық бұзылыстар. Ошақ қайда орналасқан?

А. Таламуста, қарама – қарсы жағында.

В. Симптомдар жағында бағаналық төменгі бөліктерінде.

С. Сыртқы капсуланың қарама – қарсы жағында.

 1. Сыртқы капсуланың қарама – қарсы жағында.

Е. Шарбақтың қарама – қарсы жағында.

***

 1. Науқас жоғарғы қабағының түсіп кететініне (птоз), қарашығының үлкейетініне (мидриаз), екі жаққа кеткен қыликөздік, көзі бұлдырайтынына шағымданады. Бұлнауқаста қай нерв зақымданған ?

А. Тіл – жұтқыншақ нерв (ІХ-жұп)

В. Бет нерві (VII– жұп).

С. Үшкүл (V- жұп)

 1. Көз қозғалтқыш нерв (ІІІ – жұп)

Е. Әкетуші нерв (VI –жұп)

***

 1. Науқас көзін жаба алмайтынына шағымданады («қоян көз»). Тістегенде езулері сау жаққа қарай қисаяды, ал мұрын – ерін қатпарының тегістігі зақымдалған жағында айқын бола түседі. Сөйлеуі аздап бұзылған.Көзінен жас ағады. Науқаста қандай нерв зақымданған?

А. Тіл – жұтқыншақ нерв (ІХ-жұп)

В. Бет нерві (VII– жұп).

С. Үшкүл (V- жұп)

 1. Көз қозғалтқыш нерв (ІІІ – жұп)

Е. Әкетуші нерв (VI –жұп)

 1. Науқас ,қақырық шығуының қиындауына, дауыстап сөйлеуге, ықылық тиюге шағымданады. Науқаста полипноэ, дем алу және дем шығару актілері қимылының семсер тәрізді өсінді маңындағы өзгерісі, рентгенограммада оң жақ диафрагманың қозғалысының шектелуі байқалады. Не зақымданған?

А. Оң жақ диафрагмалық нерв.

В. Оң жақ С2 – түбірі(корешок).

С. Ми бағанасындағы тыныс алу орталығы.

D.Сол жақ диафрагмалық нерв

Е. Көмейдің жоғарғы нерві.

***

5.Науқаста қант тәрізді жауырынмен алдыңғы тісшелі бұлшықеттің парезі, иықты көтерудің  шектелуі, қажет жағдайда алдыңғы затты итерудің қиындауы анықталды. Не зақымдалған?

А. Бұлшықеттің біріншіліктің зақымдалуы.

В. Жұлынның мойын  деңгейіндегіт ортаңғы  бөлігінің алдыңғы мүйіздері.

С. Кеуденің ұзын нерві.

D.Медиалды кеуделік нерв.

Е. Мойын өрімінің тармақтары.

***

 1. Науқаста , горизонтальді бағытта қолды көтерудің шектелуі, қолдың салбырауымен, сонымен қатар, қасықты аузына апару, тарану, қолы қалтаға салу секілді манипуляторлы қимылдардың қиындауымен сипатталатын кіші және дельта тәрізді кеуде бұлшықеттерінің парезі анаықталады. Не зақымдалған?

А. Қолтықасты нервінің қимыл бөлігі.

В. Жұлынның С5-6 деңгейіндегі  алдыңғы мүйіздері.

С. Жауырын үсті нервінің

 1. Қырқы үстілік нерв.

Е. Қырқа астылық нерв.

***

7.Науқаста иықтың екі басаты бұлшықетінің парезі, шынтақтың бүгілуі рефлекіс төмендеген, шынтақтың пронация және супинация жағдайларында бүгілуі мүмкін емес. Не зақымдалған?

С6 – түбірі (корешок).

В. Иық деңгейіндегі сәулелі нерві.

С. Иықтың тері –бұлшықеттік нерві.

 1. Қолтықасты нервінің қимыл бөлігі.

Е. Кәріжілік нерві зақымдалуы.

***

 

 

 1. Науқаста білектің, қолдың, саусақтардың негізгі флангаларының, білек супинаторларының, бас бармақты әкетуші бұлшықеттердің, иық – сәулелі жазатын бұлшықеттердің парезі,үш басты бұлшықеттердің және корпорадиальді рефлекс төмендеген. Қол пронация қалпында салбырайды, саусақтар бүгілген қалпында, қол қысу, саусақтардың арасын ашу, бас бармақты әкету қиындаған. Не зақымдалған?

А. Иық деңгейіндегі шынтақ нерві.

В. Иық өрімінің екіншілік төменгі тармағы.

С. Иықтың жоғарғы үштен бір бөлігінің сәулелі нерв.

 1. Білектің ортаңғы бөліміндегі сәулелік нерв.

Е. Шынтақ буыны аймағында шынтақ нерві.

***

 1. Науқаста ,ұйқыдан кейін ыңғайсыз қалыпта қолдың жазылуының параличі дамыды, қолы салбырап тұр, саусақтарының арасының ашылуы, бас бармақты әкету қиындаған. Не зақымдалған?

А. Иықтың төменгі бөлігінің сәулелі нерві.

В. Білектің төменгі бөлігінің шынтақ нерві.

С. Иық өрімінің төменгі біріншілікті бағаны.

 1. Кәріжілік нервінің қол басы бөлігінің зақымдалуы .

Е. Білектің төменгі бөлігінің кәріжілік нерві.

***

 1. Науқаста ,білек, қолдың бүгілетін және 1-3- ші саусақтарының, 2- 3- ші саусақтардың ортаңғы фалангаларының жазылатын пронаторларының парезі, бас бармақтың қарама – қарсы тұруының шектелуі, заттарды, хатты ұстаудың және басқа да манипуляторлы әрекеттердің қиындауы, тенер бұлшықеттерінің атрофиясы саладарынан қолдың формасының «маймыл алақаны»тәріздес болуы, алақанның тегістелуі және бас бармақ пен сұқ саусақтың бір жазықтыққа әкелуі.Жұдырық жинау кезінде 1,2 және 3- ші саусақтары бүгілмейді, егер қол үстел үстінде жайылған түрде жатқанда сұқ саусақпен тырнау мүмкін емес , ал 1- ші және 2- ші саусақтар арасында қағазды ұстау тек бас бармақтың сұқ саусаққа жанасқанда және олардың тік қалпында ғана жүзеге асады. Сонымен қатар, науқас иық және білек аймағында айқын каузальгиялық ауырсынуды және ауыру сезімінің алақан және ортаңғы саусақтың ішкі беткейіне таралуын , әсіресе 3- ші саусаққа берілуін сезеді. Не зақымдалған?

А. Білектің ортаңғы бөлігінің шынтақ нервісі.

В. Иықтың ортаңғы бөлігінің кәріжіліктік нерві.

С. ортаңғы нервтің проксимальды бөлігі .

 1. Ортаңғы екіншіліктің баған аймағының иық өрімі.

Е.Артқы біріншілікті баған аймағының иық өрімі.

***

 1. Науқаста қолдың 3 – 5 саусақтарының бүгу бұлшықетінің , саусақтарды алып келетін ( приводящих) ортаңғы және соңғы фалангілерді жазатын бұлшықеттің парезі алақандарды ашу және төмендегідей функциялардың шектелуімен ; салмақта затты көтеру , нанды кесу , майда заттарды таңдау, тиын санау алақан беткейіндегі тенар және гипотенар аймағының гипотрофиясы салдарынан, негізгі ортаңғы және соңғы фалангілердің гиперэкстензиясы  мен флексиясы анықталды. Қолды жұдырықтағанда  3 – 5 саусақтарға беріледі. Не зақымдалған?

А. Иықтың төменгі бөлігінде ортаңғы нервінің зақымдалуы.

В. Проксимальді бөлімде шынтақ нервінің зақымдалуы.

С. Білек сүйегінің жоғарғы бөлігінде кәріжілік нервінің зақымдалуы.

 1. Иық өрімінің төменгі біріншілікті бағанасы.

Е. Иықтың тері – бұлшықеттің нервінің зақымдануы.

***

 1. Науқас оң жақ жамбас аймағындағы қатты ауырсынуға және ол сан сүйегінің арты бойымен иррадиациясымен , күйдіріп ауыратын және тоқпен ұрғандай әсер береді. Аяғы тізесінде жазған кезде степпаж , қадамы қысқа , баспалдақ арқылы жоғары көтерілуі қиындаған . Санның, балтыр және табан бұлшықеттерінің гамстринг бұлшықет топтарының сыртқы ротаторлық әлсіздігі, ахилл, табан және медиоплантарлы рефлекстері төмендеген. Не зақымдалған?

А. Оң жақ нервісі .

В. Оң жақ шонданай нерві.

 1. Сол жақ бел өрімі .

Е. Сол жақ шонданай нерві.

***

 

 

 

 

 

 

 1. Науқаста аяқ саусақтары мен табанның жазғыш, табанды алып кетуші бұлшық еттің енжар парезі , табанның аздап ішке қарай бұрылып саусақтары бүгіліп салбырауы анықталды. Жүру кезінде өкшесін түсіріп, аяғын жамбас – сан және тізе буындарынан  шамадан тыс жоғары көтереді. Жүргенде табаны тырсылдайды   ( яғни шынайы жүру қалпы (степпаж) бар ), өкшесімен жүруі және қалпы қиындалған. Не зақымдалған?

А. Шонданай нерві

В. Кіші жіліншік нерві

С. Асықты жілік нерві.

 1. Бел өрімі

Е. Сан және жапқыш нерві

***

 1. Науқаста теңселмелі (үйректік) жүріс және санның екіжақты алып кетуші бұлшық етінің парезі. Не зақымдалған?

А. Белдік кеңею деңгейіндегі алдыңғы мүйіз.

В. Екі жақты бөксенің жоғарғы нерві.

 1. Шонданай нерві

Е. Сан нерві

***

 1. Науқаста екі жамбас жазу бұлшықетінің парезі, сондықтан ол майысып кеуде ұстанымын түзету қиын. Қандай жүйке зақымдалған?

А. Эпиконус аймағындағы алдыңғы мүйіз.

В. Бөксенің жоғарғы нерві.

С. Бөксенің төменгі нерві.

 1. Сан нерві.

Е. Шонданай нерві.

***

 1. Науқас ұю, шаншу, сырғып жүргенде сезіммен білінетін ұстама аралық кезеңде үзіліспен «Тоқпен ұрғандай» атпалы ауырсынатын аяғының бірінші саусағына дейін тарайтын беліндегі ауырсынуға шағымданады. Обьективті : бел бөліміндегі оңға қарай бүкірмен кифосколиоз, ондағы қозғалыс шектелген, аяғында рефлекстер сақталған , оң жақты табан рефлекісі аздап төмендеген, оң жақты үлкен саусақты жазатын  бұлшық еттердің күші айтарлықтай төмендеген, үлкен саусақ пен табанның медиальды шетінің гипестезиясы. Не зақымдалған?

А, Оң жақты S1 түбіршік.

В. Эпиконус оң жақта.

С. Оң жақты L5 түбіршік.

 1. Асықты жілік жүйкесі оң жақта.

Е. Сан нерві.

***

 1. Науқас белінен басталып , бөксесімен сол жақ аяқтың артқы беті мен тобығы арқылы сол жақ табанның 4 – 5 саусағына дейін тарайтын атпалы ауырсынуға шағымданады. Обьективті: бел – сегізкөз аймағындағы оң жаққа шығыңқы скалиоз, бөксе бұлшық еттерінің, балтыр бұлшық еттерінің гипотониясы мен Гипотрофиясы, ахиллов рефлексі төмендеген, төменгі, бел аймағынан бастап санның артқы бетімен 4 -5 саусақтарды қоса табанның сыртқы бетімен жолдық гипестезия . Не зақымдалған?

А. Сол жақты S1

В. Сол жақты L5

С. Эпиконус.

D Кіші жіліншік жүйкесі сол жақта

Е. Сан нерві

***

18.Сол қол мен қақсап кеуде торының тұрақты, көп жылдар бойы кезеңді түрде гипергидроз бен осы аймақтың күйдіріп ауруына шағымданады. Обьективті: сол жақты  С5- Th7 дерматомасы бойынша ауырсыну мен температуралық  сезімталдықтың анестезиясы. Терең сезімталдық сақталған. Сол жақ қолы мен  иығында күйік іздері. Саусақтар деңгейінде трофикалықбұзылыстар. Сол жақты Горнер синдромы. Ошақ қайда орналасқан? Сезімталдық бұзылысының бұл түрі қалай аталады?

А. Ошақ жұлынның сол жақты С5- Th7 сегіментінде. Сезімталдық бұзылысының диссорциленген  ( сирингомиелитикалық) түрі.

В. Ошақ оң жақты пара центральды бөлікшеде. Сезімталдық бұзылысының қыртысты түрі.

С. Ошақ сол жақты вегвтативті жұлдызшалы  түйінде . Сезімталдық бұзылысының вегетативті түрі.

 1. Ошақ жұлынның сол жақты Th 11-12 сегіменттерінде. Сезімталдық бұзылысының қыртысты түрі.

Е. Ошақ жұлынның сол жақты Th12 және бел сегіменттерінде. Сезімталдық бұзылысының қыртысты түрі.

***

 

 

 1. Басында оң жақ еміздік тұсындағы белдемелі ауырсыну пайда болған, кейіннен оң жақ аяғындағы әлсіздік пен епсіздікпен бірге сол жақты Th8 деңгейіне дейін біртіндеп таралған сол жақ табанының ұюы пайда болған . Оң жақты құрсақ рефлекстері жоғалған, оң жақ аяғында пирамидалық парез бен терең сезімталдықтың бұзылысы анықталған. Синдром қалай аталады? Ошақ қайда орналасқан?

А. Интрамедуллярлық синдром. Ошақ жұлында TH8 сегментінің деңгейінде .

В. Броун – Секар синдромы. Ошақ жұлынның оң жақ жартысында TH5 сегментінің деңгейінде.

С. Преображенский синдромы. Ошақ жұлынның алдыңғы үштен екісінде TH8 сегменті деңгейінде

 1. Броун – Секар синдромы . Ошақ жұлынның сол жақ жартысында TH5 сегментінің деңгейінде.

Е. Преображенский синдромы. Ошақ жұлынның артқы үштен екісінде TH8 сегменті деңгейінде.

***

 1. Науқас табанындағы жағымсыз сезімге шағымданады «толық таьан», қараңғыда қозғалыс қиындаған , құралайды, заттарға сүрінеді, жуынған кезде теңселеді. Жүрген кезде аяғын биікке көтереді, еденді штаптағандай. Синдром қалай аталады ? Қандай жүйелер зақымдалған? Қортынды ұйғарымға келу үшін қандай зерттеулер жүргізу керек?

А. Артқы – бағаналық (сеситивной) атаксия синдромы. Жұлындағы Голль жолы зақымдаған. Буын – бұлшық еттік сезімталдықты тексеру қажет.

В. Мишықтың атаксия синдромы . Алдыңғы  жұлын – мишық жол зақымдалған. Тізе – өкше сынамасын тексеру.

 1. Астереогноз синдромы. Оң жақ жиектік қыртыс зақымдалған. Праксисті тексеру.

С. Астереогноз синдромы. Сол жақ жиектік қыртыс зақымдалған. Праксисті тексеру.

Е. Мишықтық атаксия синдромы . Артқы жұлын – мишық жол зақымдалған. Тізе – өкше сынамасын тексеру.

***

 1. Науқас бас сүйекнегізінің сынығымен бас сүйек жарақатын алды, «көзілдірік» симтомы, екі жақты аносмия, амблиопия, психомоторлық қозу анықталды. Ошақ қайда орналасқан? Бас сүйек негізінің сынығы қайда орналасқан?

 

А. Иіс сезу үш бұрышында. Ортаңғы бас сүйек шұңқырында.

В. Мидың алдыңғы жабыспасында.

С. Бас сүйіктің артқы шұңқырында.

 1. Иіс сезу трактісінде. Бас сүйіктің алдыңғы шұңқырында.

Е. Шүйде бөлікте. Бас сүйектің артқы  шұңқырында.

***

 1. Егер науқаста битемпоральды гемианопсия анықталса ошақ қайда орналасқан?

А. Оң жақта көру трактісінде.

В. Сыртқы талшықтардың зақымдалуымен екі жақты көру жүйкесінде.

С. Хиазманың ортаңғы бөлімінде.

 1. Мидың шүйдебөлімінің қыртысында.

Е. Сол жақта көру трактісінде.

***

 1. Науқаста қараудың патологиясы: көздің ішкі тіке бұлшық етінің әлсіздігінен латеральды қараудың мүмкін болмауы, конвергенция әлсіреген, жасырын сыртқа  кеткен  стабизм, асимметриялық горизонтальды тоникалық  нистагм. Диплопия жоқ, болмағанда. Ошақ қайда орналасқан?

А. Артқы бойлық жиынтықтың ортаңғы милық порциясы.

В. Көз қозғалтқыш нервтің ядросында.

С. Көпірдің ортаңғы бөлімінде.

 1. Қосымша нервтің ядросында.

Е. Үшкіл нервтің қозғалтқыш ядросында.

***

 1. Науқаста оң жаққа латералды қараудың параличі, көздері солға ауытқыған, тез тоникалық мистагм, басы оңға бұрылған, оны пассивті солға бұрғанда көз оң жақ көзұясының сыртқы шетіне жақындайды ; диплопия мен стабизм жоқ; сол жақта пирамидалық гемипарез.Ошақ қайда  орналасқан?

А. Көпірде қараудың көпірлік орталығы аймағында және оң жақта негізінде.

В. Бас пен көздің бұрудың қыртыстық орталығында .

С. Даршевич ядросы деңгейінде артқы бойлық жиынтықта .

 1. Үшкіл нервтің қозғалтқыш ядросында.

Е. Сопақша мида және жұлында , қосымша нерв ядроларында.

***

 

 

 

 

 1. Науқаста тактильді бас айналу (жерге түсіп кету, тұрақсыз), жүрек айну,құсу, вегетативті бұзылыстарымен жүретін кейде өз денесінің кеңістікте қозғалысын проприоцептивті сезіну, жағдайының дене қалпын өзгерткенде , көзін жұмған кезде нашарлауы, екі жақта да, дене қалпын өзгерткенде интенсивтілігі күшейеді. Роберг қалпында және жүрген кезде нистагмның тез компонттерінің бір жаққа ығысуы. Есту бұзылыстары әлсізбілінеді. Ошақ қайда орналасқан?

А. Ирритация ми бағанында вестибулярлы ядро аймағында.

В. 3 – ші вестибулярлы нейрон жолындағы дефицит.

С. Лабиринттердің тітіркенуі.

 1. . Ілмектің тітіркенуі.

Е. Сопақша мидың пирамидасында.

***

26.Науқас тұрақсыздық түрдегі бас айналуға шағымданады, заттардың теңселуі сезімі, кейде олардың жер сілкінген кездегідей құлауы, жүрек айну, жиі құсу. Обьективті ортасілтемелі  горизонтальды нистагм , Ромберг қалпында алға қарай құлау, дисгармониялық сынамалар. Ошақ  қайда орналасқан?

А. Бағананың вестибулярлы ядросында.

В. Мишықтың құртшасында.

С. Супрануклеарлы вестибулярлы жолда.

 1. Ілмектің тітіркенуі.

Е. Ортаңғы мидың төбесінде.

***

 1. Науқас екі құлағының аяқ асты естімеуіне шағымданады , Вебер сынамасы – орны айқын емес , сүйек өткізгіштігі ауалық өткізгіштікке қарағанда төмендеген, аудиограммада ауалы да, сүйіктік те өткізгіштер барлық жиелікте , әсіресе жоғарғы жиелікте төмендеген; жоғары қарау парезі, конвергенция бұзылысы, көз алмасының ішке қарай қозғалысының шектелуі . Ошақ қайда орналасқан?

А. Көпірде екі жағында.

В. Ортаңғы мида ISTMUS ACUSTICUS  деңгейінде .

С. Есту нервісінің түбіршегінде екі жақты.

 1. Көпір – мишық бұрышында.

Е. аяқша аралық цистернада.

 

 

 

 

 

Жағдаяттық тапсырмалардың жауаптары

 

  А В С D Е   А В С D E   A B C D E
1 +         10     +     19 +        
2       +   11     +     20 +        
3   +       12   +       21       +  
4     +     13     +     22     +    
5     +     14     +     23   +      
6 +         15     +     24     +    
7     +     16   +       25 +        
8   +       17   +       26   +      
9   +       18 +         27   +      

 

 

Мақалаға жақын контент

Check out other tags:

Көп оқылған жазбалар